Przejdź do treści Skocz do menu Dodatkowe informacje

 

Logo - Kapitał ludzki, Narodowa Strategia SpójnościLogo - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie GdańskimLogo - Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny

Człowiek - najlepsza inwestycja

Osoby niepełnosprawne mają wsparcie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim w ramach projektu systemowego pn. „Stacja-Pomoc Rozwój Radość” objęło wsparciem 19 osób niepełnosprawnych, na rzecz których w okresie maj-czerwiec br. doradca ds. osób niepełnosprawnych udzielał specjalistycznego poradnictwa i doradztwa.

Głównym zadaniem doradcy ds. osób niepełnosprawnych  podczas 3-godzinnych, indywidualnych spotkań  było udzielanie informacji i podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności. Udzielano porad jak zwiększyć udział własny w życiu społecznym, wyrównywać szanse w korzystaniu z praw i uprawnień osób niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Ponadto udzielano wskazówek w zakresie rozwiązywania problemów życiowych. Wskazywał gdzie i w jaki sposób osoby niepełnosprawne mogą uzyskać pomoc finansową i rzeczową. Doradca pomagał osobom niepełnosprawnym wzmacniać lub odzyskiwać wiarę we własne siły, pobudzał aktywność osób niepełnosprawnych, próbował nakłonić do zmiany postaw stanowiących bariery do podjęcia zatrudnienia, podwyższania kwalifikacji bądź podjęcia nauki, podjęcia rehabilitacji i leczenia.

Podczas spotkań promowano i upowszechniano korzyści płynące z korzystania ze środków Unii Europejskiej i budowano pozytywny wizerunek Europejskiego Funduszu Społecznego.