Przejdź do treści Skocz do menu Dodatkowe informacje

 

Logo - Kapitał ludzki, Narodowa Strategia SpójnościLogo - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie GdańskimLogo - Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny

Człowiek - najlepsza inwestycja

Nauka wre …

Mimo, iż dnia 28 czerwca 2013 r. rozpoczęła się przerwa wakacyjna, to w projekcie „Stacja - Pomoc Rozwój Radość” nadal wiele się dzieje i nauka wre.

Uczestnicy projektu aktywnie uczestniczą w różnorodnych tematycznie kursach, rozwijają swoje kompetencje i umiejętności zawodowe. Dnia 6 lipca br. rozpoczął się kurs nauki języka migowego zorganizowany dla 7 uczestników projektu. Kursanci pozyskują umiejętności swobodnego porozumiewania się za pomocą znaków migowych odpowiadających literom, pojęciom liczbowym i wyrazom jednoliterowym (daktylografia) i znaków migowych odpowiadających poszczególnym wyrazom (ideografia). Umiejętności pozwolą na nawiązanie kontaktu w stopniu podstawowym. Kursanci pozyskają umiejętności porozumiewania się w takich dziedzinach życia jak: nawiązywanie kontaktu, zatrudnienie i praca, edukacja, zdrowia, dom i rodzina, urzędy i instytucja, kultura, sport i wypoczynek, a także rachuby czasu. Kurs trwa to 60 godzin i zakończy się egzaminem, w którym uczestniczyć będą 2 osoby głuche. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu I stopnia, który uprawnia do dalszej nauki.

Dnia 15 lipca br. rozpoczął się kurs fotograficzny. Dwie osoby niepełnosprawne pozyskują wiedzę ogólną z zakresu fotografii, rodzajów i budowy aparatu fotograficznego, źródeł światła stosowanego w fotografii, technik wykonywania zdjęć, obróbki materiału, rodzaju papieru i drukarek oraz skanowania fotografii. Zajęcia odbywają się w zakładzie fotograficznym i w plenerze. Kurs trwa łącznie 36 godzin.

Dnia 16 lipca br. rozpoczął się kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli gazowej zorganizowany na rzecz 3 osób. Szkolenie teoretyczne i praktyczne trwa łącznie 67 godzin. Podczas zajęć poruszona zostanie tematyka: budowa i typy wózków jezdniowych, czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy, w czasie pracy i po pracy wózkami, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dozorze technicznym, szczegółowe informacje związane z wymianą butli oraz praktyczna nauka jazdy. Po ukończeniu kursu odbędzie się egzamin, po którym uczestnicy otrzymają stosowne, bezterminowe uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych. Kursanci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu wg wzoru MEN w języku polskim oraz certyfikat w języku angielskim ważny na terenie całej Unii Europejskiej.

W dniach 17-30 sierpnia 2013r. odbędzie turnus rehabilitacyjny zorganizowany dla 19 osób niepełnosprawnych, którego celem jest poprawienie kondycji psycho-ruchowej i zdrowotnej uczestników projektu oraz integracja. Turnus odbywać się będzie w NZOZ Pomorskim Centrum Rehabilitacji „Panorama Morska” w Jarosławcu.

Obecnie nadal trwają: kurs prawa jazdy kategorii B zorganizowany dla 7 osób, konsultacje indywidualne z psychologiem zorganizowane dla 24 uczestników projektu, zaś jedna osoba uczęszcza na zajęcia szkolne związane z uzupełnieniem wykształcenia.

W okresie wrzesień – listopad br. przeprowadzone zostaną: kurs komputerowy dla początkujących i dla zaawansowanych (łącznie 19 osób) oraz kurs decoupage (14 osób).

Życzymy owocnej nauki!