Przejdź do treści Skocz do menu Dodatkowe informacje

 

Logo - Kapitał ludzki, Narodowa Strategia SpójnościLogo - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie GdańskimLogo - Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny

Człowiek - najlepsza inwestycja

Spotkanie podsumowujące Projekt - Stacja Pomoc Rozwój Radość

Na zdjęciu: uczestnicy projektu Stacja - Pomoc Rozwoj RadośćPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim informuje, że dnia 14 listopada 2013 roku w Restauracji „Bachus” odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Stacja- Pomoc Rozwój Radość” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnienie Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W spotkaniu podsumowującym wzięli udział uczestnicy projektu, wykonawcy szkoleń, zaproszeni goście oraz kadra projektu.

Podczas uroczystości głos zabrały Dyrektor PCPR Tatiana Neumann oraz koordynator projektu Anna Reszke. Koordynator dokonała multimedialnej prezentacji z przebiegu realizacji projektu i osiągnięte rezultaty. Następnie Pan Leszek Burczyk- Starosta Starogardzki wraz z Panem Patrykiem Gabriel- Członkiem Zarządu Powiatu Starogardzkiego wręczyli uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu szkoleń oraz dyplom za udział w projekcie.

W spotkaniu podsumowującym projekt udział wzięli również uczestnicy projektu z lat 2011-2012, którzy mieli możliwość wysłuchania prezentacji i spotkania się z współuczestnikami projektu.

Wszystkim podopiecznym, którzy przeszli zaplanowaną ścieżkę wsparcia i zakończyli udział w projekcie życzymy wykorzystania zdobytej wiedzy, sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.