Przejdź do treści Skocz do menu Dodatkowe informacje

 

Logo - Kapitał ludzki, Narodowa Strategia SpójnościLogo - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie GdańskimLogo - Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny

Człowiek - najlepsza inwestycja

Wydarzenia EFS 2011 - PCPR Starogard Gdański

Spotkanie kończące projekt "Stacja - Pomoc Rozwój Radość” - EFS 2011

poniedziałek, 19 grudnia 2011 15:27

W dniu 16 grudnia 2011 roku w Restauracji “Ren” odbyło się uroczyste spotkanie, w trakcie którego podsumowano realizację projektu „Stacja – Pomoc Rozwój Radość” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w roku 2011 roku. W spotkaniu udział wzięli:  v-ce Starosta Pan Kazimierz Chyła, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Pan Patryk Gabriel, dyrektor MOPS W Starogardzie Gdańskim Pani Bernadeta Smuda, Osoby i Firmy, które szkoliły beneficjentów, uczestnicy projektu wraz z opiekunami, zespół realizatorów i współpracownicy PCPR.

Podczas spotkania wręczono uczestnikom certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w zajęciach, przedstawiono zakres prowadzonych zajęć, osiągnięte efekty i zdobyte umiejętności. Ponadto wszyscy obejrzeli galerię zdjęć z realizowanego projektu, będącą posumowaniem tych działań.

Celem projektu było zwiększenie poziomu aktywności społecznej i umiejętności zawodowych w okresie czerwiec - grudzień 2011 roku wśród 45 podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie działającego na terenie powiatu starogardzkiego poprzez poprzez spotkania ze specjalistami: psychologiem, doradcą zawodowym, doradcą ds. osób niepełnoprawnych, a także poprzez udział w kursach. Zrealizowano następujące kursy: ABC przedsiębiorczości, kurs podstawowej obsługi komputera, kurs decoupage, kurs prawa jazdy, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Ponadto w ramach projektu odbyły się: obóz językowo-socjoterapeutyczny dla młodzieży, turnus rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych, który miał na celu poprawę kondycji psychoruchowej i zdrowotnej oraz piknik dla uczestników i ich rodzin. Obserwując uczestników projektu podczas ostatniego spotkania można śmiało zauważyć, że nastąpiła pełna  integracja, nawiązały się nowe znajomości i przyjaźnie.

Podsumowując spotkanie Dyrektor PCPR Pani Tatiana Neumann jako organizator projektu  wyraziła nadzieję, że udział w szkoleniach przyczynił się do poprawy wiedzy i umiejętności  praktycznych naszych uczestników i nabyte wiadomości będą pomocne w ich dalszym życiu społecznym i zawodowym.

 

Kurs prawa jazdy KAT.B - EFS 2011

wtorek, 06 września 2011 08:12

Dnia 5 września grupa 10 uczestników projektu "Stacja – Pomoc Rozwój Radość” współfinansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rozpoczęła kurs prawa jazdy kat. B w Szkole Nauki Jazdy “Wiraż” w Starogardzie Gdańskim.Uczestników przywitała Pani Anna Klaus-Dębińska- Kierownik Szkoły Nauki Jazdy i przedstawiła uczestnikom obowiązujący program szkolenia oraz harmonogram zajęć. Kursanci w ramach kursu przejdą badania lekarskie dla kandydatów na kierowców, trzydziestogodzinne szkolenie teoretyczne (z zakresu budowy pojazdu, zasad ruchu drogowego oraz udzielania pierwszej pomocy itd.) i szkolenie praktyczne, które zakończy się najpierw egzaminem wewnętrznym, a następnie egzaminem państwowym. Trzymamy kciuki!

Na zdjęciu: uczestnicy kursu prawa jazdy na parkinguNa zdjęciu: uczestnicy na zajęciach teoretycznych kursu prawa jazdy

   

Poradnictwo indywidualne doradcy ds. osób niepelnosprawnych - EFS 2011

wtorek, 30 sierpnia 2011 08:16

Na zdjeciu: uczestnik projektu na spotkaniu z doradcą ds osób niepelnosprawnych

Obecnie odbywają się indywidualne spotkania uczestników projektu z doradcą ds. osób niepełnosprawnych, które trwać będą do grudnia 2011r. Głównym zadaniem doradcy są m.in. upowszechnianie elementów aktywnej integracji oraz udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom niepełnosprawnym, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej. Ponadto podopieczni otrzymają pomoc we wzmacnianiu bądź  odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie po przez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków służących temu celowi.

 

 

 

Maciej Gussmann

   

Zajęcia grupowe i poradnictwo indywidualne doradcy zawodowego - EFS 2011

wtorek, 30 sierpnia 2011 08:15

Od lipca do grudnia 2011 roku odbywają się zajęcia grupowe i poradnictwo  indywidualne z doradcą zawodowym. Wcześniej uczestnicy programu spotkali się z doradcą już podczas pikniku integracyjnego. Na spotkaniach zostaną poruszone tematy dotyczące m.in. odkrywania własnych zainteresowań, predyspozycji, możliwości i kierunki zdobywania kwalifikacji zawodowych, aktywne metody poszukiwania pracy, tworzenie dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacja i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

Na zdjęciu: zajecia grupowe z doradcą zawodowymNa zdjęciu: zajecia grupowe z doradcą zawodowym

Maciej Gussmann

   

Zajęcia grupowe i poradnictwo indywidualne psychologa - EFS 2011

wtorek, 30 sierpnia 2011 08:14

W ramach projektu ,,Stacja-Pomoc Rozwój Radość” w okresie od lipca do grudnia 2011r. odbywają się zajęcia warsztatowe i indywidualne z psychologiem. Zajęcia są prowadzone przez Karolinę Brzeską z Centrum diagnostyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży w Starogardzie Gd. Tematyka zajęć to m.in. samopoznanie siebie, kwestionariusz zainteresowań, zarządzanie sobą w czasie, asertywność, mowa ciała, świadome rodzicielstwo i przygotowanie do roli rodzica oraz sytuacje trudne.

Weronika Pellowska