Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim

Konsultacje w sprawie szkoleń

Zapraszamy rodziny zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka z terenu powiatu starogardzkiego do zgłaszania tematyki i zagadnień w zakresie potrzeb podnoszenia swoich kwalifikacji w obszarze pieczy zastępczej. Zgłoszenia należy kierować na adres: •	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  ul. Mickiewicza 9, 83-200 Starogard Gdański lub na adres e-mail: •	j.mazurowski@pcprstarogard.pl Informacje uzyskane od państwa zostaną wykorzystane do przygotowania oferty szkoleniowej na rok 2023. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z pracownikami zespołu rodzinnej pieczy zastępczej pod nr: 58-56-023-20 lub 513-712-798. Na państwa zgłoszenia czekamy do 31.01.2023 r. ZAPRASZAMY