Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim - POMORSKIE DZIECIOM

Informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim

POMORSKIE DZIECIOM

Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Urząd Marszałkowski, Unia Europejska.

Powiat Starogardzki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych realizuje projekt pn. „Pomorskie dzieciom” służący przeciwdziałaniu negatywnych skutków epidemii COVID-19 lub innych chorób zakaźnych.

Celem realizacji projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków związanych z epidemią COVID-19 poprzez wsparcie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka, jak również pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej pracujących bezpośrednio z rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka z powiatu starogardzkiego.

W ramach projektu ,,Pomorskie dzieciom” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim otrzymało grant w wysokości 113 441,60 zł, w tym 107 139,29 zł ze środków Unii Europejskiej oraz 6 302,31 zł ze środków budżetu państwa.

Grant realizowany będzie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

W ramach projektu realizowane będą działania :

  1. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne
  2. Warsztaty edukacyjne
  3. Superwizja
  4. Doposażenie pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej

Uczestnicy projektu:

  1. 40 dzieci z pieczy zastępczej
  2. 45 osób tj. rodzice zastępczy i pracownicy PCPR

Opis rezultatów:

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne pozwoli zniwelować negatywne zmiany , które pojawiły się na skutek ograniczeń występujących w czasie epidemii Covid-19. Założone w tym zakresie działania specjalistyczne przyczynią się do podniesienia poziomu poczucia bezpieczeństwa dzieci, ułatwią wyrażanie emocji dzieciom w tym tych negatywnych, złagodzą występujące u nich stany lękowe oraz stres w związku z ograniczonymi kontaktami z bliskimi czy nauką zdalną. Uczestnicy warsztatów edukacyjnych oraz superwizji podniosą swoją wiedzę w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży, zwłaszcza pod względem występowania u nich problemów psychicznych wynikających z negatywnych skutków COVID-19. Wzrośnie ich skuteczność w rozwiązywaniu różnego typu problemów. Doposażenie pracowników PCPR poprawi jakość ich pracy w dobie pandemii oraz ułatwi realizację zadań projektowych.

Grantobiorca zapewni trwałość poprzez kontynuację zatrudnienia specjalisty do wsparcia dzieci, organizowanie cyklicznych warsztatów edukacyjnych oraz superiwzji, jeśli zostanie zgłoszone takie zapotrzebowanie przez co najmniej okres odpowiadający okresowi realizacji grantu. Wszelkie informacje zostaną opublikowane na stronie internetowej Grantobiorcy.

 

 

Województwo Pomorskie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.n. Pomorskie dzieciom, celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz objętych opieką hospicjów domowych, jak również wsparcie kadry tych podmiotów, dofinansowanie projektuz UE: 18000000,00 zł

Banery/Logo